2022-04-12

Nya solpaneler på Krokslätts Fabriker

 

Husvärden förstärker med solenergi

 

Som ett led i Husvärdens miljöarbete, som ju innefattar alla delar inom det som brukar sammanfattas i Hållbarhetsbegreppet Social – Ekologisk – Ekonomisk, fortsätter vi att arbeta och har under vintern 2021/2022 tillfört området solceller placerade på taket av Byggnad 4 inom Krokslätts Fabriker.

 

Denna anläggning togs i bruk i månadsskiftet februari/mars 2022 och har en yta av ca 900 m2 vilken kan leverera en effekt av upp till ca 180 kW och en årlig energimängd av ca 165.000 kWh vilket motsvarar användningen hos ca 10 st normalstora moderna villor.

 

Under våren 2022 kommer vi att fortsätta att installera solceller, vilket kommer ske på Parkeringshusets översta plan. Den anläggning kommer att bli något större än den på Byggnad 4 men mer info kommer senare i vår när denna tas i drift.