Pannhuset & Grannhuset

2 000 KVM MITT I OMRÅDET 

– Mitt i området har vi ett projekt vi kallar Pann- och Grannhuset, berättar Håkan Lundqvist, uthyrare på Husvärden. Huset är inflyttat till stor del men det finns ett par ytor kvar.

Vi har monterat ner det gamla pannhuset helt och hållet, sparat alla tegelstenar och har sedan byggt upp det igen. Så det handlar verkligen om återbruk, vilket såklart sänder bra signaler. Det gamla, oisolerade huset, som var i mycket dåligt skick, har nu istället omvandlats till moderna kontor. Och dessutom fått ett grannhus. 

De båda husen har tillsammans en uthyrningsbar yta om cirka 2 000 kvm.  

– Det är mindre kontor som efterfrågas mest men flexibiliteten i de båda husen är ändå stor. Man kommer kunna hyra till bron om man vill hyra kontorsytor i båda husen.  

Hyr man de två nedersta våningarna i Pannhuset får man också en egen entré där våningarna kopplas ihop via en interntrappa.

 

KONTOR MED INDUSTRIKÄNSLA

– De här kontoren är riktigt häftiga, jag tror att de kommer locka många. Givetvis vill vi skapa en industrikänsla även här, bland annat med spröjsade glaspartier invändigt. Utvändigt är det corténstål och tegel.

Arkitekterna bakom gestaltningen, Mats & Arne Arkitektkontor AB, beskriver projektet på följande sätt: 

– Hela Krokslätts Fabriker är verkligen ett industriellt byggnadsminne. Pannhusets stålkonstruktion, de stora glaspartierna och teglet har återskapats och i projektet har det återanvända, demonterade teglet  använts till så stor del som möjligt. En övergång i glas och corténstål binder ihop Pannhuset med Grannhuset där tegelfasaden också demonterats. Sockelvåningen vid entréfasaden tar med sig både återvunnet tegel, friser och slätputsade fält från den äldre byggnaden till den nya. 

– Båda husen smälter in fint i området, på en plats som blir mer och mer central framöver, tror Håkan Lundqvist. Bergskroken, gatan bakom, är nu en kommunal gata vilket betyder att områdets centrum på ett naturligt sätt dras hitåt.